Lii­ty jä­se­nek­si

Jäseneksi liittyminen

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä yhdistyksen toimialueella asuva näkövammainen, joka on sokea tai siinä määrin heikkonäköinen, että näkövammasta aiheutuu olennaista haittaa päivittäisissä toiminnoissa. Haitta-asteen tulee on vähintään 50%. Hakemukseen tulee liittää silmälääkärin antama todistus näkövammasta. Siitä tulee ilmetä näkövamman haitta-aste. Liittymismaksu on 10 eur. Varsinaisen jäsenen vuosittainen jäsenmaksu on vapaaehtoinen.

Lapsijäseneksi liittyminen

Huoltaja voi liittää lapsen yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi. Lapsen näkövamman haitta-asteen tulee olla vähintään 50%. Hakemukseen tulee liittää silmälääkärin antama todistus näkövammasta. Siitä tulee ilmetä näkövamman haitta-aste. Liittymismaksu on 10 eur. Varsinaisen jäsenen vuosittainen jäsenmaksu on vapaaehtoinen.

Kannatusjäseneksi liittyminen

Yhdistykseen voi liittyä myös kannatusjäseneksi. Kannatusjäsenen jäsenmaksu on 15 eur vuodessa.
Jäsenyyden hyväksyy yhdistyksen hallitus, jolle jäsenhakemus lähetetään osoitteella:

Tampereen seudun Näkövammaiset ry
Kuninkaankatu 8 A 1
33210 TAMPERE